Közgazdasági szakértői elemzések versenyügyekben

 

Közgazdasági és piacelemzési elméletek gyakorlati alkalmazása, üzleti adatok elemzése versenyjogi ügyekhez kapcsolódó hatósági eljárások során.

Statisztikai és ökonometriai elemzések

 

Adatkezelés és -elemzés a legmodernebb ökonometriai és statisztikai módszerek alkalmazásával.

Hatékonyság

Elemzéseinket gyorsan, az ügyfelek szempontjait és szűk határidőket figyelembe véve készítjük el.

Megbízhatóság

Elemzőink a legmegbízhatóbb pontossággal, költség-hatékonyan, a folyamatokat optimalizálva nyújtanak tanácsadó szolgáltatásokat.

Rugalmasság

Az Allegro Consulting szervezeti felépítése biztosítja, hogy ügyfeleink projekt-specifikus követelményeiknek megfelelő szolgáltatásokat kapjanak. Nincs két egyforma projekt – munkánk során ezért tartjuk a rugalmasságot az egyik legfontosabb vezérlőelvnek.

Versenyjogi közgazdaságtan

Az Allegro Consulting versenyjogi hatósági és bírósági ügyekhez kapcsolódó szakértői elemzéseket végez. Közgazdászaink többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek ezen a felettébb speciális szolgáltatási piacon, számos ügyben nyújtottunk segítséget versenyjogászoknak és ügyfeleiknek. Közgazdasági szakértői tevékenységeink három versenyfelügyeleti eljárás-típushoz kapcsolódnak:

  • Vállalati fúziók
  • Kartell-ügyek
  • Erőfölénnyel való visszaélés
  • Magánjogi jogérvényesítés (versenyjogi jogsértésből fakadó károk számszerűsítése)

Adatkezelés és -elemzés

Modern és gyorsan változó világunkban különösen fontos, hogy a vállalatok teljes mértékben átlássák a legfontosabb piaci trendeket és azok változásait. A legtöbb piacon erős a verseny, soha ennyire még nem volt fontos, hogy a cégek hatékony és lényegretörő adatelemzéseket hajtsanak végre a mindennapi üzleti döntések megalapozásaként.

Továbbá, a számítástechnika fejlődése immáron lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy egyre nagyobb mennyiségű és egyre részletesebb adatokat gyűjtsenek tevékenységeikről. A “big data” szerepe nem elhanyagolható a stratégiai jellegű döntések meghozásakor, valamint a vállalati tevékenységek nyomonkövetésekor, ellenőrzésekor. Mégis, számos esetben látunk példát arra, hogy a “big datá”-ban rejlő lehetőségek kiaknázatlanok maradnak. Ennek okát némely esetekben az adathalmaz komplexitásában találjuk, más esetekben viszont az adatgyűjtő rendszerek harmonizálatlansága a kihasználatlanság oka.

A releváns adatok lekérdezése és rendszerezése időt igénylő és költséges feladat, ami az adatelemzéshez kötődő projektek során a projekt időtartamának akár 2/3-át is kiteheti. Ezért fontos tisztán látni az alábbi kérdések körében:

  • Felmerülnek-e problémák a vállalati adatok összevetése, -egyeztetése során. A vállalat különböző üzletágai eltérő adatgyűjtő és -menedzselő elveket követnek?
  • Vállalatok összeolvadása, felvásárlása során nem állnak rendelkezésre világos információk a felvásárolt vállalat, illetve a versenytársak piaci helyzetéről, piaci részesedéseiről? A tranzakció létrejötte előtt piaci adatok gyűjtésére és elemzésre alkalmassá tételére van szüksége?
  • A vállalatvezetés vagy hatóságok a cég piaci helyzetéről kérnek adatokat, információkat, de azok összeállításához jelentős adathalászat, adatmenedzsment, és elemzés-előkészítés szükséges?